Om Kalmar Pantbank

1995 startade Bengt Sagerfors Kalmar Pantbank i sin nuvarande tappning. 2011 tog Jan Alldén över, med företagsekonomi som grund och åtta år som anställd på en pantbank på annan ort. 2019 sålde Jan pantbanken till nuvarande ägaren Hans Svensson.

Ett intressant faktum är att 95% av verksamheten, sett till belånat värde, är guld- och silverföremål.

Kalmar Pantbank stöder med stor självklarhet Aktiv Skola och Lions. Kanske gör du det också?

Vi är medlem i Svenska Pantbanksföreningen. Föreningens syfte är att verka för en sund utveckling av branschen. Kalmar Pantbank bedrivs som ett aktiebolag. I Sverige regleras alla pantbanker strikt precis som vanlig bankverksamhet. Vi verkar under pantbankslagen och har Länsstyrelsen i Östergötland som tillsynsmyndighet.

Jan inne i pantbanken
Pantbanksfönster med halsband