Vad är ett pantlån?

Ett pantlån är ett lån med ett löst föremål som säkerhet. Du kan till exempel inte låna på ditt hus eller mark. Vid belåning görs en värdering av föremålet och du får sedan en pantsedel och pengar i handen eller insatta på ditt bankkonto.

Vem kan ta ett pantlån?

För att du skall ha möjlighet att ta ett pantlån så måste du ha fyllt 18 år och kunna visa upp godkänd fotolegitimation.

Du äger det du pantar

Ett pantföremål är ditt så länge du har lånet. Dessutom har du alltid två månader på dig efter förfallodatum att betala lånet innan vi börjar fundera på att auktionera ut det. Vi skickar alltid påminnelser innan vi lägger ut något på auktion. Det gör det tryggt att även låna på dina fina släktklenoder och du har alltid full kontroll. Du får en pantsedel där lånedatum, förfallodatum, belopp och beskrivning av föremålet står.

Ränta och avgifter

Ränta för alla lånbara föremål är 3,75% per månad. Räntan är avdragsgill i deklarationen. Expeditionsavgiften ligger mellan 60 – 100 beroende på lånebeloppet.

Lånetid, lösa ut och omsätta ett lån

Ett pantlån löper på 1-3 månader. För att lösa ut så betalar du tillbaka lånet samt avgifter och räntor för de dagar som gått. Om du istället vill förlänga lånet så räcker det att du betalar räntor och avgifter. Detta kallas att omsätta, och du får då tre nya månader. Du ges även möjlighet att amortera ditt lån vid en omsättning. Det innebär att skulden minskar.

Förseningar

Efter tre månader utan lösen eller omsättning höjs räntan med 2% och en förseningsavgift läggs på lånet. Du har nu två så kallade respitmånader på dig att lösa ut ditt föremål eller att omsätta lånet igen. Om du omsätter lånet under denna tiden så går räntan tillbaka till den vanliga nivån och du får tre nya månader på dig att lösa ut ditt föremål. 

Auktion

Om du väljer att inte lösa eller omsätta lånet under dessa två respitmånader så läggs föremålet ut på offentlig auktion. 

Summan som föremålet säljs för används i första hand för att betala upplupna räntor och avgifter, samt lånebeloppet i sig. Om det finns ett överskott efter detta så tillfaller dessa pengarna dig som har pantsedeln. Vid underskott tar pantbanken smällen. Om föremålet inte säljs på auktionen så tillfaller det nu pantbanken.

Vid överenskommelse kan föremålet säljas tidigare än fem månader efter belåningsdag. Om du vet med dig att du inte vill lösa ut ditt föremål så tjänar du på detta, då det blir mindre avgifter och räntor att lösa ut vid ett eventuellt försäljningsöverskott.

Vanliga frågor kring pantlån

Du kan välja mellan att lösa eller att omsätta lånet. Då våra lån vanligtvis läggs upp på tre månader bör du, för att undvika dröjsmålsräntor, komma in till oss för en omsättning inom tre månader. När du omsätter lånet, det vill säga betalar alla avgifter och räntor bakåt i tiden, så får du tre nya månader.

Om tre månader går utan omsättning så har du två respitmånader innan varan säljs på auktion, men då kostar det en förseningsavgift på 50 kr samt att räntan blir 2% högre.

Om du inte har för avsikt att betala räntor och avgifter, ring oss så säljer vi på någon av våra ordinarie auktioner på Tradera. Det är alltid bra att veta, så slipper vi påminna dig ytterligare.

Du ska ha fyllt 18 år och kan visa upp godkänd fotolegitimation.

Vi vill gärna att du uppvisar kvitto på att du är ägare till varan du vill belåna.

Du betalar en ränta på 3,5% per månad samt expeditionsavgift på 50 kr.

Lånetiden är på 3 månader samt 2 respitmånader. Du kan efter 3 månader förlänga eller som vi säger omsätta lånet. Detta kan egentligen göras hur många gånger som helst, beroende på vilken säkerhet som finns i lånet.

Om du redan vid lånetillfället meddelar att du inte har för avsikt att hämta ut varan, säljer vi på offentlig auktion när lånetiden har gått ut (fem månader efter lånedatum). Det går att göra en överrenskommelse om tidigare försäljning.

Du betalar ränta och expeditionsavgift i efterhand.

Trots att vi är part i sammanhanget är svaret Nej!

Många kunder kommer besvikna in till oss efter att varit i kontakt med någon uppköpare som har lovat 350 kr per gram för guld. När du väl är där slutar det oftast med att du får betalt långt under våra belåningsnivåer. Ett skräckexempel är ner mot 100 kr per gram för 18k. Om du trots allt vill försöka sälja ditt guld hos en uppköpare, var noga med att väga ditt guld innan så att du inte blir lurad!

Säljer du till oss har du även två månader på dig att ångra dig. Då betalar du bara ränta och avgifter utöver lånebeloppet när du löser ut ditt föremål.

Beroende på mängd och karathalter tar det relativt kort tid. Allt ifrån några minuter och mer. Har du förberett genom att dela upp eventuella guldföremål efter karathalt går det snabbare för oss att ge dig ett förslag till lån.

Vid omsättning av lånet kan du välja att amortera, det vill säga återbetala en del av lånet. Då blir lånet mindre och du får i och med det en lägre räntekostnad på det nya lånet.

Du kan företrädesvis betala kontant, men även med godkända betalkort av BABS, samt betala via Bankgiro eller Swish. När det gäller Bankgiro och Swish bör du ringa innan du betalar så att det blir rätt belopp. Vid Bankgiro och Swishbetalning tillkommer en administrationsavgift på 50 kr.

Ja, vi har tystnadsplikt som vilken bank som helst!

Jan i luckan

FRÅGOR? HÖR AV DIG TILL OSS!